Versenykiírás 2018

Vállalod a kihívást? Indítsd be a karriermotort!

Kérdéseket versenykiírás és további szakmai témában az info@unitechcompetition.com címre várjuk, ahol a CLAAS szakértői válaszolnak.

Az UniTech mérnökversenyre maximum 5 fős csapatok jelentkezhetnek.

A verseny három szakaszból áll

Tervezési szakasz

A versenyre jelentkezők a tervezett gépcsoport működését és szerkezetét egyértelműen ismertető dokumentációt készítenek. A dokumentációnak a kombájnra, adapterre illetve szállítókocsira előírt minden egyes követelmény-pontra tételes műszaki választ kell adnia. Ezen felül nincs formai vagy tartalmi kikötés. A pályázó csapat bemutatására készüljön egyfajta szponzori bemutatkozó, amely a sikeres továbbjutás esetén a cégek, szervezetek (reménybeli partnerek, szponzorok) megkeresésére szolgál. A forduló eredményébe csak a terv számít bele, ám a csapatbemutatkozó is kötelezően beküldendő.

Építési szakasz

A kiértékeléskor azon legfeljebb 10 csapat, akiknek a gépei a tervek alapján a leginkább meggyőzőek, meghívást nyernek a döntőbe, valamint a CLAAS Hungária Kft. a konstrukció összetettségétől függetlenül 75.000 Ft-tal járul hozzá a gép kivitelezéséhez, ezen felül meetup-ot rendez, ahol szakmai tanácsokkal látja el az érdeklődőket. A szükséges források fennmaradó részére nincs megkötés. A pályamunkák csak a döntőbe jutást befolyásolják, az ottani eredménybe nem számítanak bele.
A döntő előtt funkcióvizsgálati videót kérünk, ahol a korábban benyújtott pályázatokban leírt megoldási elvek valóságos tesztelését várjuk. A döntő előtt a csapatoktól maximum 10 perces videók formájában várjuk a működési elvek igazolását, a funkcióvizsgálatok bemutatását.

Döntő

A döntő a CLAAS Hungária Kft. törökszentmiklósi telephelyén kerül megrendezésre április 19.-én. A döntőbe válogatott csapatok a döntő napjáig meg kell, hogy építsék a tervezett gépet. A kivitelezés során a korábban leadott tervdokumentációban ismertetett működési elv nem változhat, vagyis a követelményekre adott válaszok a pályamunkában megadottakhoz képest nem módosulhatnak. Kérdéseket versenykiírás és további szakmai témában az info@unitechcompetition.com címre várjuk, ahol a CLAAS szakértői válaszolnak.

 

A gép

A feladat egy olyan gépcsoport tervezése, amely egy magajáró arató-cséplőgép egyes funkcióinak végrehajtására alkalmas. A gépcsoportnak 3 egységből kell állnia: maga a funkciók többségét megvalósító központi egység (a továbbiakban „kombájn”), egy „adapter”, amely a terményt a fő egységbe juttatja, valamint egy szállítókocsi, mely az adapter szállítására szolgál, és a kombájn vontatmánya.

A gépek méreteire, tömegére, a felhasznált anyagokra, feliratokra, díszítésre stb. nincs kitétel – a pályázók feladata a Versenykiírásban ismertetett követelmények és a döntő feladatainak figyelembevételével kialakítani a szerkezetüket.

A kombájn követelményei:

Az adapter követelményei:

A szállítókocsi követelményei:

A verseny menete

A versenyre maximum 5 fős csapatok jelentkezhetnek. A jelentkezési határidő napjáig (lásd időzítés) azon – elsősorban nappali tagozatos hallgatókból álló – csapatok jelentkezését fogadjuk el, ahol az adott csapatban maximum 1 fő levelezős / esti tagozatos / távoktatásos képzésben részt vevő hallgató indul a nappali tagozatos hallgatók mellett. Nincs kikötés állampolgárságra, lakóhelyre, intézményre vonatkozóan, akár különböző intézményből érkezők is alkothatnak egy csapatot.

A verseny három szakaszból áll: az első a tervezési szakasz, a második a gépek építése, a hamradik a döntő.

Tervezési szakasz

A versenyre jelentkezők a tervezett gépcsoport működését és szerkezetét egyértelműen ismertető dokumentációt készítenek. A dokumentációnak a kombájnra, adapterre illetve szállítókocsira előírt minden egyes követelmény-pontra tételes műszaki választ kell adnia. Ezen felül nincs formai vagy tartalmi kikötés.

A kitűzött határidőig a weboldalra feltöltött pályázatokat a CLAAS Hungária Kft. mérnökei selejtező keretében elbírálják. Mindegyik csapat egy pályamunkát nyújthat be. Előzetes véleményezésre nincs mód, a csapatok a versenykiírással kapcsolatos kérdéseiket az info@unitechcompetition.com e-mail címre küldhetik.

Csapatbemutatkozó melléklet készítése

A pályázó csapat bemutatására készüljön egyfajta szponzori bemutatkozó, amely a sikeres továbbjutás esetén a cégek, szervezetek (reménybeli partnerek, szponzorok) megkeresésére szolgál. Ez a döntőbe jutás esetén a kombájnépítés sikeres megvalósítása miatt lesz fontos.

A melléklet elkészítése a pályázat kötelező része (a szakmai elbírálást nem befolyásolja, ám a tervvel együtt kötelezően beküldendő).

Terjedelem: maximum 3 A4-es oldal, vagy 10 PowerPoint/prezi.com slide.

A kiértékeléskor azon legfeljebb 10 csapat, akiknek a gépei a  tervek alapján a leginkább meggyőzőek, meghívást nyernek a döntőbe, valamint a CLAAS Hungária Kft. a konstrukció összetettségétől függetlenül 75.000 Ft-tal járul hozzá a gép kivitelezéséhez. A szükséges források fennmaradó részére nincs megkötés. A pályamunkák csak a döntőbe jutást befolyásolják, az ottani eredménybe nem számítanak bele.

 

Kivitelezési szakasz

A döntőbe válogatott csapatok a döntő napjáig meg kell, hogy építsék a tervezett gépet. A kivitelezés során a korábban leadott tervdokumentációban ismertetett működési elv nem változhat, vagyis a követelményekre adott válaszok a pályamunkában megadottakhoz képest nem módosulhatnak.

Funkcióvizsgálat

A funkcióvizsgálat során a korábban benyújtott pályázatokban leírt megoldási elvek valóságos tesztelését várjuk. A szakasz végén a csapatoktól maximum 10 perces videók formájában várjuk a működési elvek igazolását, a funkcióvizsgálatok bemutatását. A videó beküldési határideje a döntő előtt két héttel lesz, szeretnénk meggyőződni arról, hogy a kombájn már kormányozható és működőképes állapotban van. A funkcióvizsgálati videót a döntő előtt két héttel kell majd beküldeni.

A döntő

A döntő a CLAAS Hungária Kft. törökszentmiklósi telephelyén kerül megrendezésre április 19.-én, ahol a csapatok és a szervezők mellett előzetes igénybejelentés és meghívások alapján a média képviselői és érdeklődők, szurkolók is részt vehetnek.

A gépek helyszínre juttatását a csapatok egyénileg szervezik.

A döntő menete

A döntő elején ismertetjük a feladatokat és az időbeosztást, munkavédelmi tájékoztatót tartunk a csapatoknak. A csapatok indulási sorrendjét ezt követően sorsoljuk ki.

Az egyes versenyszámok szekvenciában követik egymást, mindegyik csapat ugyanazokat a feladatokat és ugyanabban a sorrendben végzi el.

A gépek alkatrészein a döntő alatt nem lehet változtatni. A Mobilitás és az Aratás feladatok alatt esetleges javítás megengedett, amennyiben a javítást a gépek kezelője el tudja végezni. Ekkor alkatrészcsere nem megengedett. A feladatok között azonban a meghibásodott alkatrészt a csapattagok azonosra cserélhetik. Alkatrészcserével nem járó beállítások (guminyomás, sebességváltó stb.) alkalmazása megengedett.

Versenyszám közbeni javítás alatt a gép áll, tehát mozgatása és üzemeltetése tilos! Emellett a javítás idejére az időmérést nem állítjuk le.

A kezelő személye a versenyszámok között változtatható.

A csapattagok a versenyszámok alatt kommunikálhatnak a gépkezelővel, de semmilyen más módon (pályára lépés, gép javítása, távvezérlés stb.) nem avatkozhatnak be, a gép minden funkcióját egyedül a pilóta működtetheti.

A 3 feladat sorrendben: mobilitás feladat, aratás és fárasztóvizsgálat. Mindegyik feladat szilárd burkolatú felületen (beton, aszfalt vagy térkő) kerül végrehajtásra. A pontos helyszínt előre nem ismertetjük.

Az egyes feladatokon elért, büntetőidőkkel növelt összidőket sorbarendezzük, és a legkisebbtől a legnagyobb felé haladva 10, 9…1 pontot kapnak a csapatok. A feladatokon elért pontszámokat az alábbiakban leírt súlyozással szorozzuk.

Amennyiben a döntő végén holtverseny alakul ki, az aratáson elért eredmény dönt.

Mobilitás feladat

A feladatot szállítási pozícióban (a kombájn mögé van kapcsolva a szállítókocsi, a szállítókocsin az adapter) kell elvégezni. A feladat súlyozása 2x. A versenyszám alatt bukósisak viselése kötelező!

A végrehajtás elején a rögzítőfék működőképességét ellenőrizzük. Először megmérjük a gépcsoport kezelővel együttes össztömegét. Ezután a kezelő rögzíti a féket, majd előrefelé egy traktor segítségével meghúzzuk a szerelvényt (lásd M16-os furat). A kettő között sorba kötött erőmérő cellán ellenőrizzük, hogy az összsúly 20%-át eléri a vonóerő, mielőtt megmozdulna a jármű.

Ezután a kombájn vontatási képességét ellenőrizzük. Fix pontot kapcsolunk a szállítókocsi helyére, majd sorba kapcsolt erőmérő cellán ellenőrizzük, hogy a kezelő ki tudja-e fejteni az összsúly 10%-át vonóerőként.

Ha ezt a feladatot nem tudja a jármű teljesíteni, a mobilitás feladaton szerzett menetidejét 2-vel szorozzuk. Ez az eredmény egyéb módon nem befolyásolja a pontozást.

A feladat második szakasza időre megy. Egy adott szélességű szlalompályán adott távolságra elhelyezett bójákat kell rendre balról, illetve jobbról kerülgetni. A pálya elrendezése az ábra szerinti, vagy annak tükörképe.

Ezután a pálya végén megfordulva gyorsítani kell, majd állásig fékezni úgy, hogy a jármű első tengelye a célvonalon túl álljon meg. Az időt a startvonal átlépésétől a jármű versenyszám végi teljes megállásáig mérjük.

A bóják érintéséért, illetve kihagyásáért egyenként 20 másodperc plusz időt számítunk fel.

A rendelkezésre álló idő 3 perc. Amennyiben ennyi idő alatt a versenyző nem teljesíti a pályát, az időeredménye 3 perc.

Aratás

A feladat súlyozása 3x. Az aratást a gépkapcsolat betakarítási pozíciójában (az adapter a kombájnon van, a szállítókocsi nem vesz részt) kell elvégezni.

A végrehajtás elején a kombájnnak fel kell vennie az adaptert a szállítókocsiról. Ennek sorrendje a következő:

A műveletre 10 perc áll rendelkezésre.

Az aratás végén vissza kell helyezni az adaptert, a feltételek, kiindulási és záró pozíciók azonosak. Amennyiben a felvétel, illetve visszahelyezés 10-10 perc alatt nem sikerül, úgy az aratás feladat menetidejét 1,3-del szorozzuk. Ez az eredmény egyéb módon nem befolyásolja a pontozást.

A terményt 100 db teniszlabda és 100 db – a teniszlabda átmérőjével egyező élhosszúságú – fakocka jelképezi. A teniszlabdák vegyesek, használt és új, különböző márkájú példányok is vannak köztük. A fakockák a fűrészeléstől elvárható méretpontossággal és felületi minőséggel rendelkeznek.

A termény egy adott méretű téglalap alakú, legalább 6x6 m területű pályán kerül elhelyezésre. A pálya határait felfestéssel, illetve egyéb, a szilárd burkolatú felszínből ki nem emelkedő jelöléssel jelöljük ki. Ezen határon kívül kb. 1 m-re védőszegély kerül elhelyezésre, amely mögül a nézők az eseményeket figyelhetik, illetve amely a labdák elgurulását megakadályozza.

A pályán 300 mm élhosszúságú négyzetrács metszéspontjain (csak belsőkön, tehát nem a határon) helyezhetünk el egy-egy labdát, illetve fakockát. A pontos elrendezést előre nem ismertetjük, de minden csapatnál azonos pozíciókba fogjuk elhelyezni a terményt. A verseny alatt jelentősen sérülő (kiszakad, eltörik) terményt újra cseréljük.

A pályán egyéb akadály (melyet ki kell kerülni) is lesz. Ezek pontos típusát illetve számát előre nem ismertetjük. A határvonaltól és egymástól legalább 2 m távolságra helyezzük el őket.

Az alábbi ábrák csak példaként szolgálnak, az elrendezés a döntőn nem ilyen lesz!

 

A feladat a termény kombájnba juttatása és két külön tárolóba szortírozása. A két tartályon kör és négyzet kell, hogy jelölje, melyik a labdák, és melyik a kockák gyűjtőhelye. Ha bármelyik tartály üres marad a versenyszám végére, a csapat ezen versenyszámra 0 pontot kap. A műveletre összesen 15 perc áll rendelkezésre. A tartályokon kívül maradt tárgyakért 30, a rossz helyre szortírozottakért 10 másodperc plusz idő kerül felszámolásra. Amennyiben a termény a pálya határvonalán kívülre kerül, megsemmisült, nem szabad újra próbálkozni a felszedésével. Maga a kombájn a határvonalat átlépheti, a védőszegélyt azonban nem érintheti. A menet közbeni ürítés nem engedélyezett.

A pályán a terményhez a gépkezelő nem érhet. Ha mégis megérinti a terményt, alkalmanként 10 perc plusz idő kerül felszámolásra.

Az eldugult csatorna pályán kívüli kézi ürítése megengedett, de az onnan kinyert termény nem rakható a tartályokba.

Javítás csak a pályán kívül megengedett, a gépnek el kell hagynia a pályát a javítás teljes idejére. A vezetőnek erre vonatkozó igényét kézfeltartással kell jeleznie.

Az időmérés a javítás idejére nem áll le.

A pálya kijelölt határszakaszán történő belépéstől az azon történő utolsó kilépésig és a gép teljes leállításáig mérjük az időt. Amennyiben lejár a 15 perc, a csapatnak nem szabad további termény felszedésével próbálkoznia, a gépnek el kell hagynia a pályát.

Az aratás után a tartályok ürítése és a termény megszámolása következik.

Fárasztóvizsgálat

A feladat súlyozása 1x. A feladatot szállítási pozícióban kell elvégezni. A versenyszám alatt bukósisak viselése kötelező!

A záró feladat egy fárasztóvizsgálat. A gépnek különböző akadályokon kell áthajtania anélkül, hogy járóképtelenné válna, illetve bármely alkatrészét elveszítené. Az akadályok típusa az ábrán látható, elrendezésüket és számukat előre nem ismertetjük. Erre összesen 5 perc áll rendelkezésre. Amennyiben a gép meghibásodik (járóképtelen lesz vagy alkatrészt veszít), a felhasznált időt 5 percnek számoljuk, és a még nem teljesített akadálykombinációkért egyenként 1 perc plusz időt számolunk fel.

A járművek bal oldali kerekei a bal, jobb oldali kerekei a jobb oldali akadályon kell, hogy áthaladjon. Három nyomvonalon haladó járművek középső kerekének pedig legalább az egyiken át kell haladnia. Amennyiben az előírttól eltérően hajt át egy akadályon, úgy az akadály nem teljesítettnek minősül!

Ezen feladat végrehajtása közben javítás nem engedélyezett.

Kérdéseket versenykiírás és további szakmai témában az info@unitechcompetition.com címre várjuk, ahol a CLAAS szakértői válaszolnak.

A pályázatokat a weboldalon, bejelentkezést követően lehet feltölteni. A feltöltött pályázat a határidőig módosítható, új fájl felöltése esetén mindig törlődik a korábbi dokumentum. A dokumentum maximális mérete 100 Mbyte.

Jó munkát és sok sikert kívánunk!